Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Rob van Venrooij Elektrotechniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rob van Venrooij Elektrotechniek en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rob van Venrooij Elektrotechniek  verstrekt. Rob van Venrooij Elektrotechniek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres

WAAROM Rob van Venrooij Elektrotechniek GEGEVENS NODIG HEEFT

Rob van Venrooij Elektrotechniek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Rob van Venrooij Elektrotechniek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het uitvoeren van Elektrotechnisch installatiewerk

 HOE LANG Rob van Venrooij Elektrotechniek GEGEVENS BEWAART

<BEDRIJFSNAAM> bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Rob van Venrooij Elektrotechniek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Rob van Venrooij Elektrotechniek  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rob van Venrooij Elektrotechniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Rob van Venrooij Elektrotechniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rob van Venrooij Elektrotechniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Rob van Venrooij Elektrotechniek  maakt gebruik van Novosite webanalyse om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van Rob van Venrooij Elektrotechniek bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@robvanvenrooij –elektrotechniek.nl  Rob van Venrooij Elektrotechniek  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 BEVEILIGEN

Rob van Venrooij Elektrotechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rob van Venrooij Elektrotechniek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rob van Venrooij Elektrotechniek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rob van Venrooij Elektrotechniek op via: info@robvanrooij-elektrotechniek.nl. Rob van Venrooij Elektrotechniek is een website van Rob van Venrooij Elektrotechniek. Rob van Venrooij Elektrotechniek is als volgt te bereiken:

 

ALGEMENE GEGEVENS:

 

 

Postadres: Nicolaes Maesstraat 19, 6445 EJ Brunssum

Vestigingsadres: Nicolaes Maesstraat 19, 6445 EJ Brunssum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14126061

Telefoon: 045-8507495/0613445743

E-mailadres: info@robvanvenrooij-elektrotechniek.nl